วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564          
                                                โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำกุ๊บ                                 ณ บ้านสำราญเหนือ หมู่ 3 ต.อาจสามารถ อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น