วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำตุง 
ณ กศน.ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


 

          
                                                โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การทำกุ๊บ                                 ณ บ้านสำราญเหนือ หมู่ 3 ต.อาจสามารถ อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม
 

วันมาฆบูชา

 

วันมาฆบูชา


 https://www.youtube.com/watch?v=u8f0K76qQdA